سایبان بازویی

سایبان بازویی

امروزه از سایبان‌ها ( سایبان برقی ، سایبان چتری و سایبان بازویی) در همه‌ی محیط‌ها استفاده می‌شود و استفاده از آن به موقعیت‌ها و مکان‌های خاصی محدود نمی‌شود. استفاده از این وسیله مربوط به گذشته‌های دور می‌شود و نمی‌توان گفت دقیقا از چه زمانی در میان مردم استفاده می‌شود. در گذشته از موادی مانند چوب و پارچه برای ساخت سایبان‌ها ... ادامه مطلب